สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Friday
Nov 27th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ...

วังน้ำเย็นประชุมขับเคลื่อน อำเภอวังน้ำเย็นเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง 59

วังน้ำเย็นประชุมขับเคลื่อน อำเภอวังน้ำเย็นเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง 59

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558  นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น จัดประชุมคณะกรรมการ ขับ...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็นได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ...

 

Miss Grand Healthy Sakaeo 2015


วันล้างมือโลก” (Global Handwashing Day)

วันล้างมือโลก” (Global Handwashing Day)

วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันล้างมือโลก” (Global Handwashing Day) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น โรงพยาบาลส่งเ...

สสอ.วังน้ำเย็น ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

สสอ.วังน้ำเย็น ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย...

More:

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนต่อเติมโรงเรียนนวัตกรรม อสม. อำเภอวังสมบูรณ์

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนต่อเติมโรงเรียนนวัตกรรม อสม. อำเภอวังสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายสุริยันต์ เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ และประธาน อสม. อำเภอวังสมบูรณ์ ได้กำหนดจัดพิ...

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายกฤณพันธ์ เดชครุธ   นายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข...

More:

รวมพลพี่น้อง อสม.จัดงานวันอสม.แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔

รวมพลพี่น้อง อสม.จัดงานวันอสม.แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔

อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นองค์กรภาคประชาชน  ที่มีความสำคัญต่องานด้านสุขาพ  เป็นอย่างมาก  ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงคว...

รพ.สระแก้วจัดถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 58 พรรษา

รพ.สระแก้วจัดถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 58 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสมชาย อัฌชากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุ...

More:

ประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี 2558

ประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี 2558

วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น ฝ่ายทันตกรรม CUP อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับทันตแพทย์ดำรง ธำรงค์เลาหพันธ...

อบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558

อบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ พร้อมคณะทันตแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมส...

More:

สสอ.คลองหาด เปิดวันรณรงค์ Big cleaning day พัฒนา“สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน”

สสอ.คลองหาด เปิดวันรณรงค์ Big cleaning day พัฒนา“สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน”

วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิดวันรณรงค์กิจกรรม 5 ส...

สธ.คลองหาด ตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว ประกวดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปี ๒๕๕๓

สธ.คลองหาด ตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว ประกวดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปี ๒๕๕๓

สธ.คลองหาด ชู "ครอบครัวสาธารณสุขพอเพียง สังคมโอบอ้อมอารี" เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภ...

More:

สถานบริการสุขภาพของ อรัญฯ เข้ารับโล่มาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 54

สถานบริการสุขภาพของ อรัญฯ เข้ารับโล่มาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 54

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2555 ที่ผ่านมา สถานบริการสุขภาพของอำเภออรัญประเทศที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา...

วิกฤติน้ำท่วมอรัญ สาธารณสุขเร่งให้ความช่วยเหลือ

วิกฤติน้ำท่วมอรัญ สาธารณสุขเร่งให้ความช่วยเหลือ

อรัญประเทศวิกฤติ น้ำท่วม 6 ตำบล สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศจัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อน...

More:

จัดเต็ม!!! ทูบีไผ่งาม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เก็บแต้ม เตรียมชิงระดับประเทศ ปี 55

จัดเต็ม!!! ทูบีไผ่งาม อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว  เก็บแต้ม   เตรียมชิงระดับประเทศ ปี 55 >ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านไผ่งาม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ ต่อคณะกรรมการระดับประเทศ จำนวน...

ผู้ป่วยเบาหวานอำเภอโคกสูงปลื้ม แห่ตรวจตา

ผู้ป่วยเบาหวานอำเภอโคกสูงปลื้ม แห่ตรวจตา

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง ออกบริการตรวจตาเคลื่อนที่ด้วยการถ่ายจอประสาทตาให้กับผู้ป่วยเบ...

More:

ตาพระยาจัดงานปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ “ พิชิตช่องตะกิ่ว ชมวิวสองแผ่นดิน”

ตาพระยาจัดงานปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ “ พิชิตช่องตะกิ่ว ชมวิวสองแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา อำเภอตาพระยา ได้จัดงาน เทศกาลแซนโฎนตา ตาพระยาโดนใจ งานกาชาดและงานของดีเมืองตาพร...

ศพส.อ.ตาพระยาจัดค่ายสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศพส.อ.ตาพระยาจัดค่ายสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.อ.ตาพระยาร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่งในเขตอำเภอตาพระยาจัด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน" โครงการเยาวชน ...
More:

sko.fw

mesr.fw

fw

MIS

star_sko.fw

navi_PHI.fw

sahakorn

Videos - Healthy way

ผู้บริหาร

nay.fw นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
yuttapong2 นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
367669@sko.moph.go.th
fw ยุภาพรรณ วรรณชัยวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
090872@sko.moph.go.th
yanee.fw ญาณี นาคพงษ์
นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ
002343@sko.moph.go.th

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2