ประกาศราคากลางจ้างเหมาออกแบบและจัดทำ Packaging ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำ  Packaging ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ภายใต้โครงการเมืองแห่งความสุขด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมหลัก พัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 3 พัฒนา Champion Product กิจกรรมย่อย[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ขอประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายละเอียดต[...]

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ( 1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ขอประกาศราคากลางราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8  ( 1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง  ต[...]

ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ( 1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  มีประสงค์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8   ( 1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำน[...]

ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  ระดับ 8-9 (1 ยูนิต)  เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร  ตามแบบเลขที่ 9926 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ๑ หลัง   [...]