ขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564) ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว     

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564) ซึ่งปัจจุบันไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว

วันเสาร์ ที่ 27 พ.ย.64 "ฉีดวัคซีนลุ้นทอง"และของรางวัลมากมาย เชิญชวนฉีดวัคซีนสูตรใหม่ เข็ม1Astrazeneca เข็ม2 Pfizer รับจำนวนจำกัด 1,000 คนเท่านั้น สถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ มาก่อนมีสิทธิ์ลุ้นก่อน วันเดียวเท่านั้น! มาร่วมป้องกันและร่วมลุ้นโชคไ

วันเสาร์ ที่ 27 พ.ย.64 "ฉีดวัคซีนลุ้นทอง"และของรางวัลมากมาย

เชิญชวนฉีดวัคซีนสูตรใหม่ เข็ม1Astrazeneca เข็ม2 Pfizer

รับจำนวนจำกัด 1,000 คนเท่านั้น สถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

มาก่อนมีสิทธิ์ลุ้นก่อน[...]