รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศขายทอดตลาดยางรถยนต์ชำรุด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการขายทอดตลาดยางรถยนต์ชำรุด จำนวน 2 รายการ (5 ชุด) โดยดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

    &nbs[...]

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562