รองผู้ว่าฯ สระแก้วเปิดประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL


วันนี้(18 กพ.64) นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11  โดยนายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน เพื่อสร้างกระแสเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยการคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคกลางและตะวันออกในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นี้  ในปีนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 28 คน

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินงานต่อต้านทั้งการผลิต การค้า และการเสพ โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีผู้ใช้ ผู้เสพรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆปี  จังหวัดสระแก้วได้น้อมนำเอาหลักการของ TO BE NUMBER ONE ในการดำเนินกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการฯ “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  กระตุ้นการดำเนินงานและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ก่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการป้องกันปัญหาในกลุ่มเยาวชน เช่น การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL โดยที่ผ่านมาโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่  ซึ่งดำเนินการในรูปแบบการประกวดที่สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างความสามัคคี และปลุกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยกิจกรรมที่เยาวชนและวัยรุ่นสนใจ เข้าร่วมในการแข่งขันเพื่อชิงชัยสู่ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด และยังเป็นความต้องการของสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้วเอง ที่ต้องการแสดงออกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านการเรียน  ดนตรี  กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ


นายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดประกวดกิจกรรมในโครงการ  TO BE NUMBER ONE ในวันนี้นับเป็นเวทีที่ให้สมาชิกในชุมชน สถานศึกษา ได้แสดงความสามารถ พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นการเพิ่มปัจจัยเชิงบวกในการป้องกันปัญหายาเสพติด   อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดเครือข่ายสมาชิกและระหว่างชมรมฯ ให้เกิดการพัฒนาชมรมที่ยั่งยืน โดยจะได้คัดเลือกเยาวชนตัวแทนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคกลางและตะวันออก ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 28 คน 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments