ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 5 เมษายน 2564 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments