ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก


                      ตามที่ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจัดซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                     สำหรับการจัดซื้อ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,430,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                               ประกาศ  ณ  วันที่ 23 เมษายน  พ.ศ.2564

 

                                                                                        (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)

                                                                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments