ร้านขายของชำบ้านโคกสัมพันธ์ พบติดเชื้อเชื่อมโยงอีก 5 ราย


สระแก้ว - ผู้ป่วยยืนยัน 77 ราย ใน 9 คลัสเตอร์ ยังพบการติดเชื้อต่อเนื่องเชื่อมโยงร้านขายของชำบ้านโคกสัมพันธ์ ต.ท่าเกษมอีก 5 ราย สะสมแล้ว 30 ราย ส่วนพนักงานโรงงาน/ครอบครัวตรวจพบเชื้ออีก 12 ราย 4 บริษัท กระจาย 3 อำเภอ

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่าวันนี้ (14 ตุลาคม 2564) มีผู้ป่วยยืนยัน 77 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 58 ราย ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 1 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 18 ราย รักษาหาย 108 ราย กำลังรักษา 1,228 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุก เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดที่ อ.เมืองสระแก้ว 21 ราย อ.อรัญประเทศ 13  ราย อ.วัฒนานคร 7 ราย อ.คลองหาด 6 ราย อ.วังน้ำเย็น 4 ราย อ.วังสมบูรณ์ 4 ราย อ.เขาฉกรรจ์ 2 ราย และอ.โคกสูง 1 ราย ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 15,191 ราย รักษาหายสะสม 14,398 ราย เสียชีวิตสะสม 72 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดสระแก้วในวันนี้ พบผู้ติดเชื้อใน 9 คลัสเตอร์ ที่ อ.เมืองสระแก้ว ยังคงพบติดเชื้อต่อเนื่องจากร้านขายของชำบ้านโคกสัมพันธ์ ต.ท่าเกษม อีก 5 รายกระจายไปยังบ้านคลองสำราญ 2 รายและพื้นที่ ต.ท่าเกษม 3 รายที่กระจายเชื้อจากเด็กที่ไปเล่นด้วยกันสู่คนในครอบครัวอื่นๆ ทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 30 ราย 

ในขณะที่อีกคลัสเตอร์งานศพบ้านไทยสามารถ หมู่ 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ มีคนในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจพบเชื้อเพิ่มเติมอีก 2 ราย (สะสม 22 ราย)  ส่วนที่บ้านเนินเหล่า ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร พบกลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวตรวจเชื้อซ้ำรอบสองติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (สะสม 73 ราย) แล้วคลัสเตอร์วงสังสรรค์วันเกิดบ้านหาดสำราญ อ.โคกสูง พบติดเชื้อในครอบครัวจากแม่ที่มาเฝ้าลูกที่ป่วยอีก 1 ราย (สะสม 44 ราย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า ที่ตลาดโรงเกลือพบชาวกัมพูชาติดเชื้อ 4 ราย (สะสม 3,414 ราย) และตลาดบ้านเขาดิน 6 ราย อยู่ที่ อ.คลองหาด และ อ.วังน้ำเย็น เป็นแม่ค้าที่สัมผัสเชื้อกับแม่ค้าที่เป็นผู้ป่วยยืนยันมาตรวจรอบสอง คนขับรถรับจ้างในตลาด รวมทั้งร่วมบ้านแม่ค้าที่ป่วยก่อนหน้า ยังคงพบผู้ที่ไปทำงานโรงงานเขตอุตสาหกรรมปราจีนบุรี ติดเชื้อกลับมาสู่ครอบครัวและชุมชน จำนวน 12 ราย เป็นพนักงาน 5 รายและติดเชื้อร่วมบ้าน/ในชุมชน 7 ราย อยู่ อ.เมืองสระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ และอ.วัฒนานคร จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) 4 ราย ,บริษัท สุรพลนิชิเร ฟู๊ดส์ 1 ราย ,บริษัท ไทยฟู๊ดส์ 6 ราย และบริษัท พรีม่าแฮม 1 ราย (สะสม 585 ราย)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments