MOIT 4 สสอ.เขาฉกรรจ์ มีการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments