ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ


จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตั้งแต่วันที 8 - 19 เมษายน 2565 ในเวลาราชการเท่านั้น

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments