ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และแพทย์แผนไทย


ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ตามรายละเอียดที่แนบนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments