ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments