ขอเชิญบริษัทยาร่วมยื่นซอง เพื่อประกอบการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด จึงขอเชิญบริษัทยาที่สนใจ ร่วมเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

 

กำหนดการรับเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ส่งมาถึง ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ossc) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยเขียนจ่าหน้าให้ชัดเจนว่า "เอกสารจัดหายาร่วมจังหวัดสระแก้ว" โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการยื่นราคา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามเอกสารแนบ

 

กำหนดเปิดซองสืบราคาร่วม ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ossc) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.sko.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 037-425080 หรือติดต่อ ภญ.ดุจสุรีธร สุรโฆษิต โทร.099-0904644

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments