ขอเชิญบริษัทยาร่วมยื่นซอง เพื่อประกอบการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2568


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด จึงขอเชิญบริษัทยาที่สนใจ ร่วมเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

 

กำหนดการรับเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ส่งมาถึง ณ คลังยา โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 ในวันและเวลาราชการ ปิดการรับเอกสารและตัวอย่างในการพิจารณา ในวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยเขียนจ่าหน้าให้ชัดเจนว่า "เอกสารจัดหายาร่วมจังหวัดสระแก้ว" โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการยื่นราคา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามเอกสารแนบ

 

กำหนดเปิดซองสืบราคาร่วม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ณ  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.sko.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ภญ.อรุณี คำจุ่น เบอร์โทรศัพท์ 083-5359047 หรือ 061-3890573

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments