ประชุมฟื้นฟูการแจ้งข่าวโรคและภัยสุขภาพให้อสต./อสม.ตลาดโรงเกลือ


วันนี้ (14มีค.59) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมฟื้นฟูการแจ้งข่าวโรคและภัยสุขภาพ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว(อสต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 40 คน ในตลาดโรงเกลือ (ภาพ สมโภชน์ เจริญยิ่ง)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments