ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านอาหารและยาอรัญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านอาหารและยาอรัญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สำหรับการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านอาหารและยาอรัญประเทศ  จำนวน 12 เดือน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายสำราญ  เดชศรี โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments