ประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562


 ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ2562  เลขที่ สก32.004/3198  ลงวันที่ 17  สิงหาคม  2561 นั้น

   บัดนี้ คณะกรรมการจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัด ได้ดำเนินการสืบราคายาเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน  ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกันนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments