ประกาศขายทอดตลาดยางรถยนต์ชำรุด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการขายทอดตลาดยางรถยนต์ชำรุด จำนวน 2 รายการ (5 ชุด) โดยดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

                              1. ยางรถยนต์ชุดเล็ก  ขนาดยางขอบ 15           จำนวน  4  ชุด

                              2. ยางรถยนต์ชุดใหญ่ ขนาดยางขอบ 16          จำนวน  1  ชุด

                    - กำหนดลงทะเบียนเวลา  08.30 – 09.00 น.

                    - เริ่มประมูลขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments