บันทึกข้อมูลบุคคลเคลื่อนย้ายเข้า จ.สระแก้ว หลังวันหยุดสงกรานต์

ข้อมูลบุคคล

 

ข้อมูลการเข้ามาในพื้นที่

เข้ามาพักที่
 

ข้อมูลเฝ้าระวัง

กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด ระบุ
 
 
 
 

ข้อมูลผู้รายงาน