• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
22 ก.ค.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการใ[...] . อ่านต่อ

22 ก.ค.
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

จังหวัดสระแก้ว ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม STAR : Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยรอยยิ้ม, Time ตรงเวลา บริหารเวลา, Attention มุ่งมั่น ตั้งใจ, Re-Think คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์