• ปวงข้าพระพุทธเจ้า
    ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
    รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
    ข้าพระพุทธเจ้า
    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
28 มี.ค.
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ (23 ชิ้น) โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีกา[...] . อ่านต่อ

24 มี.ค.
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ ในวงเงิน 5,[...] . อ่านต่อ

20 มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงพยาบาลตาพระยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา