• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
1 ก.ค.
สอบราคายาโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคายาโรคเริ้อรัง จำนวน 4 รายการ เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาล ในวงเงิน 8[...] . อ่านต่อ

1 ก.ค.
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  ขอให้ผู้ที่เ[...] . อ่านต่อ

24 มิ.ย.
สอบราคาการจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ผ่าตัดต้อกระจก) จำนวน 230 ราย

              ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยโรงพยาบาลวัฒนานคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทางการแพ[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม STAR : Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยรอยยิ้ม, Time ตรงเวลา บริหารเวลา, Attention มุ่งมั่น ตั้งใจ, Re-Think คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์