• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
19 เม.ย.
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประก[...] . อ่านต่อ

4 เม.ย.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.สระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท . อ่านต่อ

การดำเนินงานสาธารณสุข

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา