• ปวงข้าพระพุทธเจ้า
    ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
    รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
    ข้าพระพุทธเจ้า
    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
11 ต.ค.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตาพระยา หน่วยง[...] . อ่านต่อ

20 ต.ค.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (รับย้าย/รับโอน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (รับย้าย/รับโอน) เพื[...] . อ่านต่อ

21 ต.ค.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 1 รายการ

ด้วยจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ หน่วยงานในสั[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม STAR : Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยรอยยิ้ม, Time ตรงเวลา บริหารเวลา, Attention มุ่งมั่น ตั้งใจ, Re-Think คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์