สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Wednesday
Apr 16th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home อ.เขาฉกรรจ์ รพ.สต.เขาสามสิบ อบรมแกนนำ นักเรียนด้านสุขภาพทุกโรงเรียนในตำบลเขาสามสิบ

อบรมแกนนำ นักเรียนด้านสุขภาพทุกโรงเรียนในตำบลเขาสามสิบ

อีเมล พิมพ์ PDF
Font Size Larger Font Smaller Font
21<

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ ได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย และแกนนำทันตกรรมโรงเรียนในตำบลเขาสามสิบ รวมจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน ณ.ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ

26

ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม โรงเรียนวัดพวงนิมิต โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ และโรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม รวมจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน ณ.ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ

25

โดยเน้นเนื้อหาให้ความรู้ และฝึกปฎิบัติ ได้แก่ การแปรงฟันที่ถูกวิธี การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจเกลือไอโอดีน ฯลฯ

24

23

22

comments
 

รพ.สต.เขาสามสิบ ยินดีต้อนรับ4king

star_sko.fw

ผู้บริหาร

___copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copyนพ.อดิศร ศรีสุริยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
33นายไพรรัตน์ วิริยะภัคพงศ์
สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2