สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Wednesday
Jul 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
Home อ.คลองหาด รพ.คลองหาด รพ.คลองหาด จัดประกวดยุวทูตเด็กไทยฟันดี

รพ.คลองหาด จัดประกวดยุวทูตเด็กไทยฟันดี

อีเมล พิมพ์ PDF
Font Size Larger Font Smaller Font
IMG_8608

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองหาด จัดประกวดยุวทูตเด็กไทยฟันดี และนิทรรศการการแสดงนวตกรรม/สื่อการสอนด้านทันตสาธารณสุข ประจำปี 2556 ในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และป้องกันโรคในช่องปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองหาด

IMG_8515
โดยมีนายแพทย์ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนเป็นบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ และถ่ายทอดความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เพื่อนนักเรียนและชุมชน ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศยุวทูตฟันดี ในศูนย์เด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง ระดับอนุบาล ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก  และผลการประกวดนวัตกรรม/สื่อการสอน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาดี
IMG_8517

IMG_8583

IMG_8577

IMG_8565

IMG_8566

IMG_8569

IMG_8542

comments
 

เกาะติดสาธารณสุขภูมิภาค


รพ.คลองหาด ยินดีต้อนรับMIS

MIS

star_sko.fw

ผู้บริหาร

___copy_copy_copy_copy_copy_copy_copyนพ.ราเชษฏ์  เชิงพนม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด
___copyนางอารี  วิเชียร
สาธารณสุขอำเภอคลองหาด

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2