• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
24 พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป) โรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลอรัญประเทศ พร้อมวันเวลา สถานที่สอบ

. อ่านต่อ

24 พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก  เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก&[...] . อ่านต่อ

24 พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ครั้งที่1(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)

ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงาน[...] . อ่านต่อ

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม STAR : Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยรอยยิ้ม, Time ตรงเวลา บริหารเวลา, Attention มุ่งมั่น ตั้งใจ, Re-Think คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์