วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเข้าบัญชีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2.เพื่อลดการใช้กระดาษ ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน 
:: กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ::
เลขประจำตัวประชาชน
(Username)
:
[เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน
(Password)
:
[ครั้งแรกใช้ 123456]
   


โปรดอ่าน :
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)
กรณีที่ลืมรหัสผ่านเข้าระบบเงินเดือน Online
สามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ Reset รหัสผ่านใหม่ได้ทาง LINE OA
ตามลิงก์ https://lin.ee/MmrEFPr หรือผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
และขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบด้วยนะคะ

Image

:: จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 1831 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์ 1,995 คน ::
 
[ คลิกอ่านคู่มือการใช้งาน || คลิก Download โปรแกรม Adobe Reader ]