สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

  • ที่อยู่: 609 ม.2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
  • โทรศัพท์: 037 425 141-4 ต่อ 306 , 307
  • โทรสาร: 037 425 141-4 ต่อ 100
  • Email: support@sko.moph.go.th

วันทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ 8:30 ถึง 16:30