• Together through life.
  ชาวสระแก้วสุขภาพดี
  ด้วยวิถีพอเพียง
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  ประกาศเจตนารมณ์
  "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
  29 พฤศจิกายน 2560
 • ศูนย์รวมข้อมูล
  เพื่อติดต่อราชการ
  คลิกเพื่อดูข้อมูล!
19 พ.ย.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ในวันที่   ๒๘  พฤศ[...] . อ่านต่อ

7 พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุ) ในตำแหน่งพนักงานข[...] . อ่านต่อ

1 พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา