• Together through life.
  ชาวสระแก้วสุขภาพดี
  ด้วยวิถีพอเพียง
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  ประกาศเจตนารมณ์
  "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
  30 ตุลาคม 2563
 • ศูนย์รวมข้อมูล
  เพื่อติดต่อราชการ
  คลิกเพื่อดูข้อมูล!
6 พ.ค.
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหม[...] . อ่านต่อ

6 พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 58 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอ[...] . อ่านต่อ

6 พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 65 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนอัตโนมัติชนิดพกพา[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

..................................

นพ.ประภาส ผูกดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา