สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Wednesday
May 27th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เจ้าหน้าที่สระแก้ว เพิ่มขีดสมรรถนะ SRRT Border

เจ้าหน้าที่สระแก้ว เพิ่มขีดสมรรถนะ SRRT Border

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดสมรรถนะทีม SRRT Border ด้านการสอบสวนโรคตามแนว IHR ระหว่าวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 โดยมี นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล รอ...

สสอ.เขาฉกรรจ์ เมืองแห่งความสุข สุขภาพหนึ่งเดียว (one health ) หัวใจเดียวกัน

สสอ.เขาฉกรรจ์ เมืองแห่งความสุข สุขภาพหนึ่งเดียว (one health ) หัวใจเดียวกัน

วันที่ 18 พฤศภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงศ์ ปรางค์ศร สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ ประธารชมรมสา...

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ วังสมบูรณ์

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ วังสมบูรณ์

มูลนิธิพัฒนาสถานีอานามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเก...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ รับการประเมินคลังยา/วัคซีน ระดับอำเภอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ รับการประเมินคลังยา/วัคซีน ระดับอำเภอ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ รับการประเมินค...

 

GeoNews : เหตุการณ์สาธารณสุข จ.สระแก้ว + ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง น...

เอกสารประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัด 58

เอกสารประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัด 58

ราชการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบ...

More:

เชิดชูเกียรติคุณ อสม. อำเภอวังน้ำเย็น

เชิดชูเกียรติคุณ อสม. อำเภอวังน้ำเย็น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอว...

ประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี 2558

ประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี 2558

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  จัดประกวด อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ อาค...

More:

ร่วมประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ร่วมประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้มีจัดการประชุมสภาปฏิร...

อบรม อสม.เชี่ยวชาญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

อบรม อสม.เชี่ยวชาญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เชี่ยวชาญ เบาหวาน...

More:

รวมพลพี่น้อง อสม.จัดงานวันอสม.แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔

รวมพลพี่น้อง อสม.จัดงานวันอสม.แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔

อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นองค์กรภาคประชาชน  ที่มีความสำคัญต่องานด้านสุขาพ  เป็นอย่างมาก  ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงคว...

รพ.สระแก้วจัดถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 58 พรรษา

รพ.สระแก้วจัดถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 58 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสมชาย อัฌชากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุ...

More:

รพ.สตเขาฉกรรจ์รับนิเทศ NCD คุณภาพ

รพ.สตเขาฉกรรจ์รับนิเทศ NCD คุณภาพ

วันที่ 11 พฤศภาคม 2558 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์รับการนิเทศงาน NCD คุณภาพ โดยมีคณะกรรมการเข้...

รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับการประเมินผลการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ

รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับการประเมินผลการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตอนรับการประเมิ...

More:

สสอ.คลองหาด เปิดวันรณรงค์ Big cleaning day พัฒนา“สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน”

สสอ.คลองหาด เปิดวันรณรงค์ Big cleaning day พัฒนา“สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน”

วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิดวันรณรงค์กิจกรรม 5 ส...

คลองหาด อบรม JHCIS ผ่าน Web Conference

คลองหาด อบรม JHCIS ผ่าน Web Conference

วันนี้(25 ตุลาคม 55) เวลา 09.00น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม JHCIS ด้วยระ...

More:

สสอ.อรัญฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ JHCIS

สสอ.อรัญฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ JHCIS

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบ...

สถานบริการสุขภาพของ อรัญฯ เข้ารับโล่มาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 54

สถานบริการสุขภาพของ อรัญฯ เข้ารับโล่มาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 54

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2555 ที่ผ่านมา สถานบริการสุขภาพของอำเภออรัญประเทศที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา...

More:

ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังห...

ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าร...

More:

สสอ.ตาพระยา เดินหน้าพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

สสอ.ตาพระยา เดินหน้าพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ได้จัดการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภ...

ตาพระยาจัดงานปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ “ พิชิตช่องตะกิ่ว ชมวิวสองแผ่นดิน”

ตาพระยาจัดงานปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ “ พิชิตช่องตะกิ่ว ชมวิวสองแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา อำเภอตาพระยา ได้จัดงาน เทศกาลแซนโฎนตา ตาพระยาโดนใจ งานกาชาดและงานของดีเมืองตาพร...

More:

300x150cm02

MIS

star_sko.fw

navi_PHI.fw

sahakorn

Videos - Healthy way

ผู้บริหาร

boost นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
yuttapong2 นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
367669@sko.moph.go.th
fw ยุภาพรรณ วรรณชัยวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
090872@sko.moph.go.th
papom1 อุษณีษ์ กุหลาบขาว
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
001829@sko.moph.go.th
vijet.fw วิจิตต์ สีมา
นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ
265548@sko.moph.go.th
yanee.fw ญาณี นาคพงษ์
นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ
002343@sko.moph.go.th

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2