• Together through life.
  ชาวสระแก้วสุขภาพดี
  ด้วยวิถีพอเพียง
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  ประกาศเจตนารมณ์
  "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
  29 พฤศจิกายน 2560
 • ศูนย์รวมข้อมูล
  เพื่อติดต่อราชการ
  คลิกเพื่อดูข้อมูล!
21 ก.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านอาหารและยาอรัญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านอาหารและยาอรัญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น<[...] . อ่านต่อ

21 ก.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างเหมาผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สำหรับการ[...] . อ่านต่อ

21 ก.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา