• Together through life.
  ชาวสระแก้วสุขภาพดี
  ด้วยวิถีพอเพียง
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  ประกาศเจตนารมณ์
  "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
  29 พฤศจิกายน 2560
 • ศูนย์รวมข้อมูล
  เพื่อติดต่อราชการ
  คลิกเพื่อดูข้อมูล!
31 มี.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ(สอบข้อเขียน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (สอบข้อเขียน)  ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.[...] . อ่านต่อ

28 มี.ค.
ช่องทางการบริจาคชาวสระแก้วรวมใจสู้ภัยโควิด-19

ผู้มีความประสงค์จะบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา