สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Thursday
Jul 02nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์

ประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมี ท่านนายอำเภอวังสมบูรณ์ นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ เป็นประธานในการประชุม

อบรมโครงกาาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 8 อ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์

อบรมโครงกาาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 8 อ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อบรม"โครงการพัมนาศูนย์การเร...

รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับประเมินมาตรฐานห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2558

รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับประเมินมาตรฐานห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2558

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง  6 อัตรา  ไ...

 

GeoNews : เหตุการณ์สาธารณสุข จ.สระแก้ว + ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ


Data Day 2015 ครั้งที่ 6

Data Day 2015 ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้า...

งานข้อมูลข่วสาร พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ

งานข้อมูลข่วสาร พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  จัดประ...

More:

เชิดชูเกียรติคุณ อสม. อำเภอวังน้ำเย็น

เชิดชูเกียรติคุณ อสม. อำเภอวังน้ำเย็น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอว...

ประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี 2558

ประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี 2558

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  จัดประกวด อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ อาค...

More:

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ นำทีมโดย นายสุริยันต์ เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูร...

ประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว ปี 2558

ประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว ปี 2558

วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ได้รับอนุมัติโครงการบูรณาการควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนจังหวั...

More:

รวมพลพี่น้อง อสม.จัดงานวันอสม.แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔

รวมพลพี่น้อง อสม.จัดงานวันอสม.แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔

อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นองค์กรภาคประชาชน  ที่มีความสำคัญต่องานด้านสุขาพ  เป็นอย่างมาก  ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงคว...

รพ.สระแก้วจัดถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 58 พรรษา

รพ.สระแก้วจัดถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ครบ 58 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสมชาย อัฌชากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุ...

More:

รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับประเมิน QLN

รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับประเมิน QLN

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วรับการประเมิน ...

สสอ.เขาฉกรรจ์ เมืองแห่งความสุข สุขภาพหนึ่งเดียว (one health ) หัวใจเดียวกัน

สสอ.เขาฉกรรจ์ เมืองแห่งความสุข สุขภาพหนึ่งเดียว (one health ) หัวใจเดียวกัน

วันที่ 18 พฤศภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงศ์ ปรางค์ศร สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ ประธารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย...

More:

สสอ.คลองหาด เปิดวันรณรงค์ Big cleaning day พัฒนา“สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน”

สสอ.คลองหาด เปิดวันรณรงค์ Big cleaning day พัฒนา“สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน”

วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิดวันรณรงค์กิจกรรม 5 ส...

คลองหาด อบรม JHCIS ผ่าน Web Conference

คลองหาด อบรม JHCIS ผ่าน Web Conference

วันนี้(25 ตุลาคม 55) เวลา 09.00น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม JHCIS ด้วยระ...

More:

สสอ.อรัญฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ JHCIS

สสอ.อรัญฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ JHCIS

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบ...

สถานบริการสุขภาพของ อรัญฯ เข้ารับโล่มาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 54

สถานบริการสุขภาพของ อรัญฯ เข้ารับโล่มาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 54

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2555 ที่ผ่านมา สถานบริการสุขภาพของอำเภออรัญประเทศที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา...

More:

ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังห...

ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าร...

More:

ตาพระยาจัดงานปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ “ พิชิตช่องตะกิ่ว ชมวิวสองแผ่นดิน”

ตาพระยาจัดงานปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ “ พิชิตช่องตะกิ่ว ชมวิวสองแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา อำเภอตาพระยา ได้จัดงาน เทศกาลแซนโฎนตา ตาพระยาโดนใจ งานกาชาดและงานของดีเมืองตาพร...

ศพส.อ.ตาพระยาจัดค่ายสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศพส.อ.ตาพระยาจัดค่ายสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.อ.ตาพระยาร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่งในเขตอำเภอตาพระยาจัด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน" โครงการเยาวชน ...
More:

bfm

mesr.fw

MIS

star_sko.fw

navi_PHI.fw

sahakorn

Videos - Healthy way

ผู้บริหาร

Scan02_copy นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
yuttapong2 นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
367669@sko.moph.go.th
fw ยุภาพรรณ วรรณชัยวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
090872@sko.moph.go.th
papom1 อุษณีษ์ กุหลาบขาว
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
001829@sko.moph.go.th
vijet.fw วิจิตต์ สีมา
นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ
265548@sko.moph.go.th
yanee.fw ญาณี นาคพงษ์
นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ
002343@sko.moph.go.th

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2