อบจ.สระแก้ว จับมือสาธารณสุขจังหวัด เดินหน้าพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ชาวสระแก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวจังหวัดสระแก้ว อาทิ จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าให้ทุก รพ.สต. ,ให้กลุ่มเสี่ยงโรคเข้าเป็นสมาชิก Sakaeo EMS Member  และพัฒนา[...]

สระแก้วจัดประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 12 สาขา เตรียมส่งระดับเขต/ภาค

วันนี้ (22 พย. 62) ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นพ.สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (20[...]

จังหวัดสระแก้ว MOU ขับเคลื่อน พชอ. เน้น “ดูแลผู้สูงอายุ-ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้ความสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสระแก้ว จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นการ[...]

ร่วมรณรงค์ต่อต้าน แบน 3 สารอันตราย "พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส" เพื่อส่งเสริมให้คนจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมรณรงค์ต่อต้าน แบน 3 สารอันตราย "พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส" เพื่อส่งเสริมให้คนจังหวัดสระแก้วมีสุ[...]

สสจ.สระแก้วจัดประชุมชี้แจงการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ภายใต้กรอบแนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วโดยกลุ่มงานนิติการร่วมกับงานตรวจสอบภายในจัดประชุมชี้แจงเรื่องการป้องกันทุจริต  ผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักปฏิบัติราชการในการเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจากทางราชการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ[...]