สสจ.สระแก้วประชุมจัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก “สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย”

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยสนามเด็กเล่นสร้าง[...]

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช.6 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในระดับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

บ่ายนี้ (21 ก.พ. 62) นายแพทย์ชาตรี  บานชื่น ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

สาธารณสุขสระแก้วร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

26 ธ.ค.61 I หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 โดยจังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุป[...]

สสจ.สระแก้วเปิดศูนย์ EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

26 ธ.ค.61 I  ที่ สสจ.สระแก้ว นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมายให้นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์[...]

สสจ.สระแก้วรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี ระดับดีเยี่ยม

24 ธค.61 I  นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมายให้นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับดีเยี่ยม [...]