สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุ ข้อมูล 31ธ.ค.64

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.64) เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย (อ.วังสมบูรณ์ 2 ราย,อ.คลองหาด 1 ราย)

สะสม (29-31 ธ.ค.64) จังหวัดสระแก้วเกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง[...]

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสระแก้ว ประจำวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

สระแก้ว - ผู้ป่วยยืนยัน 27 ราย เสียชีวิต 1 ราย ภาพรวมยังคงติดเชื้อมาสู่ครอบครัว เพื่อนบ้าน และโรงเรียน  พบ 2 คลัสเตอร์ใหม่ “บ้านแสงจันทร์-บ้านหนองผักบุ้ง” ติดเชื้อจากเด็ก/ผู้ปกครองสู่โรงเรียน ชุมชน สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 98[...]

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสระแก้ว ประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

สระแก้ว - ผู้ป่วยยืนยัน 91 ราย เสียชีวิต 1 ราย ภาพรวมยังคงติดเชื้อกระจายสู่ครอบครัวเป็นกลุ่มเล็กๆ ส่วนติดเชื้อคลัสเตอร์ใหญ่พบน้อยลง โดยคลัสเตอร์ใหม่วันนี้บ้านซับถาวร อ.คลองหาด ตรวจพบเด็กก่อนเปิดเทอมแล้วค้นหากลุ่มเสี่ยงพบผู้ปกครองและเด็กไปเล่น[...]

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสระแก้ว ประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สระแก้ว - ผู้ป่วยยืนยัน 67 ราย พบคลัสเตอร์ “แคมป์คนงานกัมพูชา” บ้านศิลารัตน์พัฒนา อ.โคกสูง และบ้านท่าวังหิน อ.วังน้ำเย็น หลังค้นหากลุ่มเสี่ยงในแคมป์ ทั้งจากเด็กนักเรียนและแรงงานถูกกฎหมายไปตรวจสุขภาพต่อประกันสังคม พบสภาพแวดล้อมไม่ถ[...]

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสระแก้ว ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

สระแก้ว - ผู้ป่วยยืนยัน 64 ราย เสียชีวิต 1 ราย คลัสเตอร์ใหม่ “แคมป์คนงาน บ้านศิลารัตน์พัฒนา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง” เชื่อมโยงจากตรวจพบนักเรียนกัมพูชาก่อนเปิดเรียนแล้วค้นหากลุ่มเสี่ยง วันนี้พบติดเชื้ออีกแคมป์หลังมีประวัติไปเล่นด้วย[...]