การสืบราคาร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2568

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคาวัสดุทางทันตกรรมร่วมสำหรับสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว โดยในการคัดเลือกผู้จำหน่ายนั้น
จะคัดเลือกคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการคัดเลือกคุณภาพกำหนดไว[...]

ขอเชิญบริษัทยาร่วมยื่นซอง เพื่อประกอบการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2568

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด จึงขอเชิญบริษัทยาที่สนใจ ร่วมเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

 

กำหนดการรับเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ส่งมาถึง ณ คลังยา โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขา[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์(แบบจิตเวชและยาเสพติด) ๑ หลัง โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์(แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร ๑ หลัง โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๖ ด้วยว[...]

ประกาศร่างเอกสารจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์(แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร ๑ หลัง โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

               ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์(แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร ๑ หลัง โรงพยาบ[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้ว[...]