ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วย จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 5 รายการ (69 ชิ้น) (ตามรายละเอียดแนบท้าย)    โดยดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ราคากลางทั้งสิ้น 8,420.-[...]