ประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564

จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) ด้วยวิธีประกวด[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี[...]

แจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 32 รายการ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกร[...]