ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 33987 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

จำนวน  1  ตำแหน่ง  รายละเอียดตามไฟล์ที่[...]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นวก.สาธารณสุข)ชำนาญการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการ  จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.สระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  โดยให้ผู้ที่เป็นตัวจริง มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 13 สิงหา[...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมสุขใจ  ชั้น 2 ส[...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ สสจ.สระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศที่แนบ[...]