รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน

สสจ.สระแก้ว จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน  รวม 3 ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  7-15 มกราคม 2562  ราลละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นวก.สาธารณสุข)ชำนาญการ และนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

สสจ.สระแก้ว จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข)ชำนาญการ  และนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  รวม 7 ตำแ[...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยให้ผู้ที่เป็นตัวจริง และสำรองอันดับ 1 มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น[...]

Create Content