ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุ) ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 อ่านรายละเอียดเพิ่ม[...]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน

        ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (จพ.สาธารณสุข)ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยา[...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข)ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน

ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข)ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2562  นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วขอประกาศราย[...]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส

        ประกาศรับสมัครจคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข)อาวุโส  จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยรับสมัครตั้งแต่ันที่ 11 -19 กันยายน 2562  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ