ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา

และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบ สามารถสมัครได้ตั้งแ[...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ (สอบข้อเขียน) เข้ารับการประเมิน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้น

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (รายละเอียดตามประกาศแนบ))