หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.

หน่วย รถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ พ.ศ2563

จะออกปฏิบัติงานทันตกรรมบริการ (อุด ขูด ถอนฟัน) ฟรี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ 9 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ขอเชิญมารับบริการ ฟรี ค่ะ

จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกอำเภอ หวั่นปีนี้จะระบาดหนัก เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 113 รายในทุกอำเภอ ทั้งที่ไม่ใช่ช่วงของการระบาดปกติ หวั่นกลางปีผู้ป่วยพุ่งสูง สั่งการให้ประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และให้ทุกตำบลจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูก[...]

รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาช

ด้วย คณะกรรมการสรรหา กรรมการในส่วนของนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความประสงค์รับสมัคร หรือร[...]

ขอเชิญชวนร่วมโหวตและเชียร์ให้กำลังใจ “น้องพอร์ช TI20” จากจังหวัดสระแก้ว การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 8

 ขอเชิญชาวสระแก้วและคนไทยทั่วประเทศ ร่วมโหวตและเชียร์ให้กำลังใจ “น้องพอร์ช TI20”  จากจังหวัดสระแก้ว  ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ประจำปี 2561 รอบสุดท้าย ระดับประเทศ  โดยโหวตให้คะแนน[...]

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัคร หรือรับเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ