รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.

จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 9 ราย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค จำนวน 6 ราย (สะสม 115 ราย) ไม่พบเชื้อสะสม 104 ราย รอผล 2 ราย

ติดตามสถานการณ์โรคโควิด19 ได้จาก
- ศูนย์ปฏิบัติการ[...]

จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายที่ 9 เป็นหญิงมาจากพัทยา ภูมิลำเนาอำเภอวัฒนานคร

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ขอสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 9 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 115 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พ[...]

รองผู้ว่าฯ สระแก้ว แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 รายที่อำเภอวังน้ำเย็นเดินทางมาจาก กทม.

31 มีค.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็[...]

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.

จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 7 ราย วันที่ 29 มีค.63 ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค จำนวน 12 ราย (สะสม 106 ราย)  ไม่พบเชื้อสะสม 87 ราย รอผล 12 ราย 

ติดตามสถานการณ์โรคโควิด19 ไ[...]

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.20 น.

จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 7 ราย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสมจำนวน 94 ราย (เพิ่ม 1 ราย) ไม่พบเชื้อ 83 ราย รอผล 4 ราย

ติดตามสถานการณ์โรคโควิด19 ได้จาก
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเ[...]