รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.


จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 9 ราย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค จำนวน 6 ราย (สะสม 115 ราย) ไม่พบเชื้อสะสม 104 ราย รอผล 2 ราย

ติดตามสถานการณ์โรคโควิด19 ได้จาก
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ทุกวัน
- จังหวัดสระแก้ว : Facebook แฟนเพจ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
- ป่วย มีอาการสงสัยโควิด โทร HOT LINE “1669 โควิดสระแก้ว”

#COVID19 #โควิค19 #COVID19 #สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว #จังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments