ผ่อนปรนเคอร์ฟิว!! นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเพิ่มเติมยกเว้นให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นสามารถออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิวได้

ผ่อนปรนเคอร์ฟิว!! นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเพิ่มเติมยกเว้นให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นสามารถออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิวได้

- คนทำงานกะดึก รปภ. เกษตรกรกรีดยาง ชา[...]

ประกาศเคอร์ฟิว!! 3ข้อกำหนด

ประกาศเคอร์ฟิว!! 3ข้อกำหนด

- ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่22.00น.-04.00น. เว้นผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ผู้ว่าฯ สระแก้วสั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีค.-5 เมย.63 ยกเว้นรถขนส่งสินค้ารวทั้งคนประจำรถไม่เกิน 2 คน โดยต้องดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข&nb[...]

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ผู้ว่าฯ สระแก้วสั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีค.-5 เมย.63 (ยกเว้นรถขนส่งสินค้า+คนประจำรถ) โดยต้องดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข