ข่าวปลอม กรณีคลิปเสียงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งวิธีปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามที่มีการส่งต่อคลิปเสียงและโพสต์ข้อความว่า “คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งวิธีการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการกลั้วคอด้วยน้ำเกลือ และดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำขิง เพื่อล้างเชื้อโควิด-19” ไม่เป็นความจริง โด[...]