จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายที่ 9 เป็นหญิงมาจากพัทยา ภูมิลำเนาอำเภอวัฒนานคร


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ขอสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 9 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 115 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 104 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ราย

วันนี้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย เป็นหญิง อายุ 38 ปี สถานะโสด อาชีพพนักงานร้านอาหาร พักอยู่ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภูมิลำเนาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ร้านอาหารที่ผู้ป่วยทำงานอยู่ประกาศปิดร้านโดยภายในร้านมีพนักงานประมาณ 40 คน ช่วงวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยได้พักอาศัยคนเดียวที่คอนโดเมืองพัทยา จนวันที่ 21 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยได้เดินทางออกจากบ้านพักโดยรถยนต์ส่วนตัว (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ระหว่างทางไม่ได้แวะที่ไหน) กลับบ้านที่ หมู่ 9 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยได้กักตัวอยู่ภายในบ้านตั้งแต่วันที่ 22-25 มีนาคม 2563 ลักษณะเป็นบ้าน 2 หลัง อยู่ในบริเวณเดียวกัน นอนแยก แต่ใช้ห้องน้ำและห้องครัวร่วมกัน มีบ้านญาติที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกัน มีผู้อาศัย 4 คน

ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดตามลำตัว ไม่มีไข้ จึงรับประทานยาอยู่บ้าน ในระหว่างนี้มีผู้ใหญ่บ้านและ อสม.เข้ามาคัดกรองโดยได้สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือ วันที่ 28 มีนาคม ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไข้สูง 38.1 อาศาเซลเซียส เจ็บคอ และรับประทานยาอยู่บ้าน โดยยังคงมี อสม.คนเดิมเข้ามาติดตามวัดไข้เป็นประจำทุกวัน ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม เวลา 19.30 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเหนื่อย หอบ จึงเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ซึ่งโรงพยาบาลได้รับไว้รักษาที่ห้องแยกโรคได้เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 นับเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9 ของจังหวัดสระแก้ว

มาตรการเร่งด่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ประสานการดำเนินงาน ได้แก่
1.ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ติดตามค้นหาผู้สัมผัสพนักงานร้านอาหารที่ผู้ป่วยทำงาน
2.แจ้งโรงพยาบาลวัฒนาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนาคร เพื่อค้นหาผู้สัมผัสและให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด จำนวน 4 ราย
3.สื่อสารความเสี่ยง และ Big Cleanning ที่พักผู้ป่วย และบริเวณบ้านใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารความเสี่ยงและทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ป่วย เพื่อลดความตื่นตระหนก ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล”

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments