สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย เพื่อให้ ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปเผยแพร่และสร้างการรับรู้ได้ต่อไป


สำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 

เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย เพื่อให้ ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปเผยแพร่และสร้างการรับรู้ได้ต่อไป 

https://www.oncb.go.th/Pages/change-to-patient.aspx

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments