ขอเชิญบริษัทยาร่วมยื่นซอง เพื่อประกอบการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด จึงขอเชิญบริษัทยาที่สนใจ ร่วมเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

 

กำหนดการรับเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ส่งมาถึง คลังยา โรงพยาบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยเขียนจ่าหน้าให้ชัดเจนว่า "เอกสารจัดหายาร่วมจังหวัดสระแก้ว" โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการยื่นราคา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามเอกสารแนบ

 

กำหนดเปิดซองสืบราคาร่วม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ  โรงพยาบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.sko.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ภญ.พัชรี  จรัสโรจนังกูร โทร.087-6155048 หรือ 094-5729853

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments