ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 72 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 72 เครื่อง  ราคากลางเครื่องละ 25,000[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน  จำนวน 29 เครื่อง

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 68 เครื่อง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 68 เครื่อง

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 65 เครื่อง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 65 เครื่อง ราคากลางเครื่[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง