คำสั่งจังหวัดสระแก้ว และประกาศวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสระแก้ว

2. ประกาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ช่องทางการบริจาคชาวสระแก้วรวมใจสู้ภัยโควิด-19

ผู้มีความประสงค์จะบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
สามารถติดต่อรับบริจาคได้ด้วยตนเองที่โรงพยาบาลหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อและเบอ[...]

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.

หน่วย รถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ พ.ศ2563

จะออกปฏิบัติงานทันตกรรมบริการ (อุด ขูด ถอนฟัน) ฟรี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ 9 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ขอเชิญมารับบริการ ฟรี ค่ะ

จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกอำเภอ หวั่นปีนี้จะระบาดหนัก เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 113 รายในทุกอำเภอ ทั้งที่ไม่ใช่ช่วงของการระบาดปกติ หวั่นกลางปีผู้ป่วยพุ่งสูง สั่งการให้ประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และให้ทุกตำบลจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูก[...]