สาสุขสระแก้วประยุกต์ใช้ระบบ Line Notify ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

สาธารณสุขสระแก้วประยุกต์ใช้ระบบ Line Notify เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารเว็ปไชต์ เมื่อมีการสร้างบทความหรือข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่บนเว็บไซต์ http://www.sko.moph.go.th/ และ http://team.sko.moph.go.th/ ระบบจะส่งข้อความเนื้อหาเข้า กล[...]

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอ[...]