ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ให้ผู้ที่สนใจ รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง 

ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามประกา[...]