ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือก ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือก ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์