ประกาศผลชนะเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

ประกาศผลชนะเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก