ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญ[...]

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยน[...]

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๘๗๒๘ ๑ หลัง

          ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประสงค์จะะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๙๕๔๐ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ[...]