ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก[...]