ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ 9555 จำนวน 1 หลัง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบล

[...]

แจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม Cockpit สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 32 รายการ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจ[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลวัฒนานคร(สระแก้ว) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลวัฒนานคร(สาขาสระแก้ว) โดยวิธี[...]