ขอเชิญบริษัทยาร่วมยื่นซอง เพื่อประกอบการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด จึงขอเชิญบริษัทยาที่สนใจ ร่วมเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

 

กำหนดการรับเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ส่งมาถึง คลังยา โรงพยาบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด[...]