แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัด สระแก้ว (COVID-19)

แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดสระแก้ว (

ผ่อนปรนเคอร์ฟิว!! นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเพิ่มเติมยกเว้นให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นสามารถออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิวได้

ผ่อนปรนเคอร์ฟิว!! นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเพิ่มเติมยกเว้นให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นสามารถออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิวได้

- คนทำงานกะดึก รปภ. เกษตรกรกรีดยาง ชา[...]

ประกาศเคอร์ฟิว!! 3ข้อกำหนด

ประกาศเคอร์ฟิว!! 3ข้อกำหนด

- ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่22.00น.-04.00น. เว้นผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก