มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ผู้ว่าฯ สระแก้วสั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีค.-5 เมย.63 ยกเว้นรถขนส่งสินค้ารวทั้งคนประจำรถไม่เกิน 2 คน โดยต้องดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข&nb[...]

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ผู้ว่าฯ สระแก้วสั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีค.-5 เมย.63 (ยกเว้นรถขนส่งสินค้า+คนประจำรถ) โดยต้องดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

สระแก้วเพิ่มมาตรการการเข้มป้องกันโควิต-19 ระงับเดินทางจุดผ่อนปรนการค้าไทย-กัมพูชา 2 จุด รวมทั้งจุดผ่านแดนถาวรเขาดิน 14 วัน เริ่ม 23 มีนาคม ถึง 5เมษายน 2563

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าฯสระแก้ว ออกมาตรการปิดช่องทางอนุโลมชายแดน 15 จุด มีผล 23 มี.ค.63 รับมือโควิด19