ได้เวลาออกอาการ ท่านที่เดินทางจาก ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน

กทม.และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ กลับบ้านที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 63 เป็นต้นมา ผ่านมาแล้ว 7 วัน 7วันต่อจากนี้เป็นช่วง 

(คลิปเสียง) ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม./ปริมณฑล ตั้งแต่ 22 มีค.63 เป็นต้นไป รายงานตัวต่อทีมอาสาระดับอำเภอ

(คลิปเสียง) ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม./ปริมณฑล ตั้งแต่ 22 มีค.63 เป็นต้นไป รายงานตัวต่อทีมอาสาระดับอำเภอ  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง/ควบคุมโรค แยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง(ชัด) ได้ที่ https://drive.googl[...]